Monday, October 28, 2013

"இந்தி"(தீ)ய ஒன்றியம் காந்தியின் தேசமாம் டா??????

602075_1429922640563802_956504493_n கல்லூரி நிர்வாகத்தை செங்கீற்றின் தமிழர் தேச விடுதலை போர் குழு சார்பாக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். வன்முறையில் ஏதும் ஈடுபடாமல் அமைதியான முறையில் தங்களது தமிழின உணர்வை வெளிப்படுதியுள்ள மாணவர்களை மீண்டும் கல்லூரியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று அறவழியில் கேட்டுக்க்கொள்கிறோம்.

"இந்தி"(தீ)யன் அல்ல தமிழன்டா "

"இந்தி"(தீ)ய ஒன்றியத்தை பற்றி மேலும் விழுப்புணர்விற்க்கு..                         

செங்கீற்றின் தமிழர் தேசிய விடுதலை போர்

www.senkettru.wordpress.com 

இனப்படுகொலை ஆதாரங்கள்

http://www.youtube.com/watch?v=3TeDzggUFkc

 

No comments:

Post a Comment